Výkopové práce

Stavby
Naším minibágrom  realizujeme zemné a výkopové práce na požiadanie klienta.
Hlavnou výhodou u  minibágra je ,že dokáže na pôsobiť na stavbe od jej samotného začiatku až po jej samotné ukončenie až po samotné zrovnanie terénu , keď už nie je možnosť prístupu pre väčšie stroje.
Jeho využitie je teda od samotného začiatku  už pri príprave staveniska, začiatku prípravy základov na stavbu, následné drážkovanie, výkopy inžinierskych sieti, kanalizácie, závlahových systémov, atď.
Medzi jeho ďaľšie výhody patrí jeho veľkosť a váha, ktorá je dôležitá pri samotnom pohybe minibágra po hotových podkladoch (dlažba, chodník, trávnik) ako aj pri odkopávaní základov pri neskoršom izolovaní budov.                       
  Ponúkáme možnosť využitia Nášho minibagra na :
–     Základy rodinných domov, chát, altánov a menších stavieb
–     Základy pre ploty
–     Drážky pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika,kanalizácia)
–     Oporné múry
–     Výkopy pre bazény, šachty, žumpy, čističky