Stavba

Stavby
Konštrukcia je proces výstavby budovy alebo infraštruktúry. Konštrukcia sa líši od výroby v tom, že výroba zvyčajne zahŕňa hromadnú výrobu podobných položiek bez určeného kupujúceho, zatiaľ čo výstavba sa zvyčajne uskutočňuje na mieste pre známeho klienta. 
Konštrukcia sa začína plánovaním, návrhom a financovaním; pokračuje, kým sa projekt nezostaví a nebude pripravený na použitie.