Inštalatérske služby

Inštalatérstvo je akýkoľvek systém, ktorý dopravuje tekutiny pre široké spektrum služieb. Inštalatérstvo používa potrubia, ventily, inštalačné armatúry, nádrže a iné zariadenia na dopravu tekutín.
Kúrenie a chladenie, odstraňovanie odpadu a dodávka pitnej vody patria medzi najbežnejšie formy inštalatérstva, ale nie sú obmedzené len na tieto služby.