Doprava

Doprava

Ponúkame Vám možnosť objednať si u Nás dopravu na prevoz materiálu, nábytku, prístrojov, moto-zariadení (prenosná centrála, minibágre, nábytok, stavebný materiál, stavebná suť…), a iných vecí po dohode  maximálne do 1,3t.

Naším minibágrom  realizujeme zemné a výkopové práce na požiadanie klienta.

Hlavnou výhodou u  minibágra je ,že dokáže na pôsobiť na stavbe od jej samotného začiatku až po jej samotné ukončenie až po samotné zrovnanie terénu , keď už nie je možnosť prístupu pre väčšie stroje.

Jeho využitie je teda od samotného začiatku  už pri príprave staveniska , začiatku prípravy základov na stavbu ,následné drážkovanie, výkopy inžinierskych sieti , kanalizácie ,závlahových systémov, atď.

Medzi jeho  ďaľšie výhody patrí jeho veľkosť a váha , ktorá je dôležitá pri samotnom pohybe minibagra po hotových podkladoch (dlažba, chodník, trávnik) ako aj pri odkopávaní základov pri neskoršom izolovaní budov.

  Ponúkáme možnosť využitia Nášho minibagra na :

–     Základy rodinných domov, chát, altánov a menších stavieb

–     Základy pre ploty

–     Drážky pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácia)

–     Oporné múry

–     Výkopy prebazény, šachty, žumpy, čističky,

–     Úpravy terénu

–     Úpravy záhrad

–     Planírovanie terénu

–     Vývoz menšieho odpadu