Inštalatérske služby

Inštalatérstvo je akýkoľvek systém, ktorý dopravuje tekutiny pre široké spektrum služieb. Inštalatérstvo používa potrubia, ventily, inštalačné armatúry, nádrže a iné zariadenia na dopravu tekutín.

Stavby

Výkopové práce

Základy rodinných domov, chát,  altánov a menších stavieb
 Základy pre ploty
Drážky pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácia)
Oporné múry
Výkopy pre bazény, šachty, žumpy, čističky

Stavby

Stavba

Konštrukcia je proces výstavby budovy alebo infraštruktúry. Konštrukcia sa líši od výroby v tom, že výroba zvyčajne zahŕňa hromadnú výrobu podobných položiek bez určeného kupujúceho, zatiaľ čo výstavba sa zvyčajne uskutočňuje na mieste pre známeho klienta.

Kúrenie

Zaoberáme sa nespočetným množstvom vykurovacích systémov.Od klasického typu kúrenia na tuhé palivo (drevo, uhlie,drevoštiepka a pod.), cez moderné vykurovacie systémy …